Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Vẫn mưa - bắt đầu thấy ghét

 6h 30 rồi ,mưa vẫn mưa , chả điện thoại, điện thiếc  gì thế nhỉ ,kế hoạch là 5h45 ở sân bóng cơ mà , mưa thì đã dạy rồi thì mặc áo mà đi chứ! Biết thời khắc là quan trọng cơ mà , thế thơm người ta chậm thì mặt sẽ xịu xuống phải tiếp thêm bao nhiêu năng lượng mới đỡ méo -biết không ?
  Hay giờ nghĩ ra phương pháp gì chống nhớ nhỉ ? cái gì như ,kiểu như phép thắng lợi tinh thần của AQ ấy , gì nhỉ ?
  Nào sáng tạo ,nào minh với chả thông cả chàng và nàng nghĩ ra cách đi , không chơi cái kiểu nhớ thì lát bù , mai bù , kia bù đâu , bù bao nhiêu cho vừa ?
  Ghét thế , ghét mưa ( bọn cây yêu thích mưa - hơi bất công rồi đây ) , ghét gần 7h rồi không thấy....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét