Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Lang thang cả một đời- vưỡn thấy mềnh hạnh phúc

Mấy ngày này kinh kệ chăm chỉ,tập tành bài bản- người nhẹ và tâm trí thảnh thơi. Tìm gì chứ- ta đang nơi thiên đường,tự cho là như vậy. Hu hú- tự ngắm mình ta chẳng thấy hay đâu hỡi chàng dũng sĩ- nhảy nhót đâu ra cái câu ấy,cái gì cũng mang máng, không biết đúng được mấy phần...nghìn.
Tha theo duy nhất một chậu cây bé tẹo, vài hôm nữa bắt về con chó con đầy tháng,mãi chả đầy tháng để đi đón- lại thấy thiên đàng
Bao giờ chính thức được nhận bức sen tàn màu cam nữa- hết chỗ để nhét niềm vui.