Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

hề......

ánh nhìn,Nhìn tha thiết
gặp ai,Ai ơ hờ
lọc tâm,Tâm trong vắt
phù du,Mình bất ngờ