Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

NHÁT CẮT- NGỌT NGÀO

Thấy Người lạnh - ngây thơ thèm cởi áo
Một nhát cắt ngọt ngào- tập lạnh theoChỉ mẩu bánh mì- hân hoan vạn lý
Ngọt ngào nhát cắt- cánh rừng hoangMê mải hoang tàn- lòng thơ thới?
Nhát cắt cần để sống như buông?