Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Lại được hay bị

Chỉ muốn ngủ , thời tiết xấu , nền kinh tế ảm đạm , đồ lười được thể để rảnh rang , được làm , bị làm , được nghỉ , bị nghỉ , được cố gắng , phải cố gắng . CON KHỈ - HÃO HUYỀN .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét