Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Mật thất

Ong chui vào mật thất đây , ba tháng nữa gặp lại những thân mến thân , yêu mến yêu .
.Hy vọng từ giờ tới chiều ai đó , những ai đó có đủ nhiệt tình lôi Ong ra khỏi cái cửa Ong sắp bước vào ( Mật thất tuyệt cú mèo nhưng chửa chi đã hình dung thấy buồn buồn rồi ) .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét