Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Đường sắt

Không có ai hèn kém ở trên đời
Mỗi số phận chứa một điều cao cả .

Híc .....giờ nào còn nhại bài ca cũ mèm này nhỉ !


Đêm mịn như thạch
Đếm bao thanh tà vẹt gỗ
Một hạt sáng trong bàn tay nhỏ
Đường ray hun hút dài .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét