Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

THẾ LÀ MÌNH Ở NGOÀI RÌA CUỘC VUI .

Ở trong hay ở rìa vẫn vui + ấm hơi ức .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét