Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Không có anh - trời có gì ?

Xưa mải nghe câu hát
: không có anh Trời như không có nắng
Mon và men đi kiếm đi tìm
cho thấy , cho xem , cho rõ ngọn nguồn
Sao có thể người ta cần nhau đến thế
Cứ hát rõ to dăm câu , ca từ rất kỹ
Cứ nhịp bàn chân gai góc không từ
Nào chẳng chút yêu kiều em đã thấy chưa ?
Trời bắt đầu hừng , tim em có ấm ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét