Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Em sẽ về ...

Em sẽ về , tớ sẽ qua , anh sẽ đến , Lão sẽ ghé , ....tôi ở góc riêng , cõi riêng và có thiên đường riêng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét