Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

ANH !

 Cứ thế nhé : - ANH cười thật yêu  - đợi đấy 7 - 7,5 p nữa sẽ có mặt .
                       : khoảng 4,7 km - khoảng cách ANH nói xa chỗ ..
                         : 81 -82 kh/h ...thế thôi nhé
 Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy ANH là em sống tốt rồi , không tham lam nữa đâu .
 Sợ lắm nếu một ngày nào đó ANH ngoảnh đi.
  Mừng lắm nếu một ngày ANH bỏ mình mà mình không đau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét