Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Thừa thế mà thiếu thế

 Muốn thế này mà sống thế kia , chẳng biết 20 năm nữa đánh giá đúng sai thế nào.
   Muốn nhất có Anh bên cạnh , muốn hơn là xa anh mà đừng có nhớ  , muốn nữa là ngóng Anh suốt buổi chiều thế này mà không thấy khổ .
  Điên mất ,kế hoạch lên rồi mà Anh vứt ùm đi thế này đây , ức mà ngậm tăm vì mình hiểu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét