Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Không tỉnh

 Xi nhan?
 Về đấy , về đâu ?
   Bước vào , ra - hụt...
     Ồ nhà của ta
        Giường , chiếu , Ta.
 Bắt đầu thấy Anh xa lạ , mấy năm chẳng có được mấy lời thấy gần thế , tin cậy . Giờ gần thế thấy anh khác rồi - vẫn là chín chắn , khôn ngoan - nhưng lạc .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét