Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Tháng chín , tháng mười

 Trồng nụ trồng hoa ra cà ra muống ....phải vậy không nhỉ ? Anh giỏi chêm lời bài hát - Pháp sư - sư phụ - yêu nhỉ !
 Mốt này mốt nữa ... này là bàn một , này rồi bàn hai .....gì đó tương tự khi chơi chuyền í nhỉ?
  Tháng chín rồi đến tháng mười , năm tuần rồi lại năm tuần cũng ( đã ) qua .
  Run run tôi mở lại nhà ( blog í ), ơ kìa tay viết mà lòng dám tin ?
 Này là yêu , này là thương  - Là nhung là nhớ như là nhóc  con
 Này kể , này nể , này mong ,ngu ngơ  như bệnh như là lên " cơn "
Làm gì cho khỏi nhớ chàng giờ ?, làm gì đúng đắn cho cái đời mình giờ ? Không lẽ lại gọi CN khi mà Người quên xừ mình rùi ?
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét