Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Tranh giành làm chi

 Đang bức bối vì chỗ làm chỗ ăn cả 10 năm có chuyện , sáng điện thoại cho sư phụ cả giờ chỉ để giải tỏa - bớt chút chút . Tối có hẹn , đệ ruột được giải ba trong triển lãm mỹ thuật trẻ làm mấy món nhậu với nhau , tự bảo lòng mình cũng kiêng khem khá lâu rồi ,chạy về nhà vui với các em cho sướng , quá giờ vẫn ngồi đây vì đọc được bài văn tế .....
 Thương mình quá , vẫn vẹn nguyên ngu ngơ .....
 Mong manh ,mong manh , thương quá .
 Lạy trời có khí trong lành để thở .
     TRANH GIÀNH LÀM CHI?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét