Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Sự công bằng . Cha mẹ nào con ấy .

 Cha nào con ấy ,mẹ nào con ấy . chàng đấy - em đây = ngài yêu của chúng mình . Đời sẽ công bằng với em vì em an nhiên mà làm tất cả những gì đáng làm , cả những điều không tưởng thấy đúng vẫn làm , còn chàng đấy ,có chàng đáng yêu , đáng kính để có ATK ngày 22/10 /2011 này - điều độ em nhờ nha  yêu , tặng em thiên thần của chúng mình anh nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét