Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Ăn sẽ thấy vui ?ui

Một mình ăn hết nồi ba , ăn thêm nồi bảy thế là sẽ vui , chị Hạt Cát xui thế đấy . Đúng là người lớn , đủ sức mạnh làm người đọc rung động tâm can , không thể đọc lướt , đọc lơ tơ mơ được , qua hết bài này đến bài khác mói hiểu được ít nhiều cái cách chị nói - nhẹ thật nhẹ mà thấm đượm . Hình dung một Cát ung dung , ung dung ...vẫn chỉ là hình dung .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét