Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Lại bị thế

 Đang viết thì lại biến mất , đang hậm hực vì phải xa một lúc ấy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét